הנביאים, ירושלים

אנו רואים בבניה המרחב ההיסטורי של ירושלים זכות גדולה, פרויקט הנביאים אשר הושלם לפני כשלוש שנין כולל דירות יוקרה ומלון בוטיק.