גילה, ירושלים

הקבוצה, באמצעות חברת בוני מורדות ירושלים מחזיקה במלאי הקרקעות הגדול בשכונת גילה, ירושלים.
המתחם אשר ממוקם בדרום השכונה מהווה מתחם המשך לקרקעות המדינה ששווקו
ואוכלסו ע"י רמ"י ומשרד השיכון, הפיתוח שיבוצע ע"י בוני מורדות יכלול הקמת כל מערך התנועה והכבישים
בשכונה, כל הפיתוח הסביבתי והשטחים הירוקים.
כ 1,000- יחידות דיור מתוכננות לקום במקום לטובת כלל הציבור הירושלמי.
(שותפות עם קן התור הנדסה ובנין בע"מ).