בית שמש

פעילות הקבוצה באזור מתבצעת תחת חברת "אור עמי בניה והשקעות בע"מ".
לקבוצה ניסיון רב בפעילות מול האוכלוסייה הדתית ככלל והמגזר החרדי בפרט.

תמונות נוספות מהפרויקט