מרכז גנים אחיסמך

מרכז התחבורה והתעסוקה אחיסמך המוקם בימים אלו ע"י הקבוצה יכלול
שטח מסחר ותעסוקה בהיקף של למעלה מ 14,000- מ"ר וישמש כתחנה
המרכזית של אחיסמך ממנו ואליו יצאו ויגיעו כלי התחבורה הציבורית לשאר
חלקי הארץ.
(שותפות עם קן התור הנדסה ובנין בע"מ).