קבוצת אפסילון יזמות פעילה בתחום הבניה למגורים משנת 1996.

לחברה ניסיון רב בקידום פרויקטים החל מהשלב התכנוני, הוועדות המחוזיות, משרד הבינוי ורשות מקרקעי ישראל, וכלה בהוצאת הבניה אל הפועל ואיכלוס הדירות.

הכירו אותנו

צוות קבוצת אפסילון

בני מזרחי

בעלים

בני מזרחי

בעלים

בני מזרחי

בעלים

רקע כללי

למעלה מ-20 שנות ניסיון בתעשייה

אפסילון יזמות בניה בע"מ

קבוצת אפסילון יזמות פעילה בתחום הבניה למגורים משנת 1996.

לחברה ניסיון רב בקידום פרויקטים החל מהשלב התכנוני, הוועדות המחוזיות, משרד הבינוי ורשות מקרקעי ישראל, וכלה בהוצאת הבניה אל הפועל ואיכלוס הדירות.

הקבוצה פועלת ברוב בפרויקטים בדרך של ליווי פיננסי סגור מול הבנקים, ומעמידה לכל פרויקט את ההון העצמי הנדרש, הערבויות לדיירים, והערבויות לבעלי הקרקע באופן מלא. לקבוצה חברה הרשומה כקבלן רשום במשרד השיכון, ומומלצת ע"י המשרד לביצוע פרויקטים של התחדשות עירונית.

בעל השליטה מר בני מזרחי בעל תואר ראשון בכלכלה ותואר שני במנהל עסקים (האוניברסיטה העברית בירושלים), וחבר בארגון הקבלנים.

תמונה נבחרת של פרויקט "אחיסמך"

מרכז תחבורה ותעסוקה. לרשימת כל הפרויקטים